Erasmus Universiteit Rotterdam Deeltijdopleidingen

Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

(010) 408 1111
Omschrijving
U heeft een baan of een druk gezinsleven en de ambitie om een universitaire opleiding te volgen, puur uit interesse of in uw zoektocht naar verdieping in uw vakgebied? Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is het mogelijk om verschillende opleidingen in deeltijd te volgen, zowel bachelor- als masteropleidingen. Na afronding van de opleiding ontvangt u dezelfde academische titel als bij de reguliere voltijdopleiding. Sommige deeltijdopleidingen worden grotendeels in de avonduren gegeven. Bij andere opleidingen wordt er op een specifieke dag in de week, overdag colleges gegeven.

Deeltijdopleidingen:
- Filosofie
- Rechtsgeleerdheid..
Open dagen