Radboud Universiteit Nijmegen Deeltijdopleidingen

Radboud Universiteit Nijmegen
Radboud Universiteit Nijmegen
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen

studievoorlichting@dsz.ru.nl
(024) 361 23 45
Omschrijving
De Radboud Universiteit Nijmegen werd in 1923 opgericht als Katholieke Universiteit Nijmegen. Op 1 september 2004 is de naam van de universiteit veranderd in Radboud Universiteit Nijmegen. De universiteit bevindt zich op het landgoed Heyendael. De universiteit en het Universitair Medisch Centrum St Radboud tellen zo'n tienduizend medewerkers en ruim 18.000 studenten.

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft 18 onderzoeksinstituten en biedt inmiddels 121 opleidingen aan (40 bacheloropleidingen, 64 masteropleidingen en 17 lerarenopleidingen), verdeeld over zeven faculteiten:

- Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen
- Letteren
- Managementwetenschappen
- Medische Wetenschappen
- Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
- Rechtsgeleerdheid
- Sociale Wetenschappen

De Radboud Universiteit Nijmegen is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De universiteit is een instelling waar uitwisseling en overdracht van kennis centraal staan en wetenschappers communiceren met collega's over de hele wereld. Kenmerkend zijn de onderlinge samenwerking en de vele dwarsverbanden. Het onderwijs vindt vooral plaats in kleine groepen, waarin studenten en docenten persoonlijk en intensief contact met elkaar hebben.
Open dagen